Batardouri /lucrări în apă
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482

Batardouri /lucrări în apă

UȘURAREA LUCRĂRILOR DE EXCAVARE, INSTALARE, CONSTRUCȚIE SAU CURĂȚARE

Un batardou este o structură sau zonă temporară destinată să permită secarea, devierea sau îndiguirea unei zone închise. Scopul principal al unui batardou este de a controla apa, cu scopul de a crea un mediu uscat, pentru un proiect / lucrări în apă.

Batardoul NoFloods este bazat pe aceleași principii și utilizează apa din locație pentru a umple tuburile. Pe măsură ce tuburile continuă să se umple și presiunea apei crește, barajul este instalat într-o manieră controlată pentru a crea batardoul. Utilizarea batardoului NoFloods este o soluție eficientă și rentabilă pentru a ușura lucrările de excavare, instalare, construcție sau pur și simplu de curățare.

Batardoul NoFloods poate fi folosit pentru toate tipurile majore de situații de controlare a apei:

SECARE: Secarea, epuismentele și controlul apei sunt termeni comuni care descriu îndepărtarea sau drenarea solului sau a apelor de suprafață, de obicei, pe un șantier de construcții. Secarea este adesea necesară înainte de excavări sub suprafață pentru lucrări, cum ar fi fundații, offshoring, spații de pivniță și reparații la structurile de apă existente.

DEVIERE: rerutarea temporară a apei. Poate fi obligatorie pentru a se iniția un proiect și / sau să se permită continuarea unui proiect.

ÎNDIGUIRE: Îndiguirea este procesul de creare a unei bariere care reține apa. Bariera poate fi necesară pentru a menține nivelul apei, pentru a se colecta apă în vederea stocării și pentru a preveni depășirea pragurilor stabilite/de siguranță.

Puteți găsi informații suplimentare despre Batardoul NoFloods aici

NoFloods - Preparation of dam on riverbank                       NoFloods - Controlled roll out across river                     NoFloods - Finished installation of the NoFloods dam